ABCÇDEƏFGĞHXIİJKQ
LMNOÖPRSŞTUÜVYZ
harada axtarmalı:

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّه عليه و آله :

الحسن و الحسين امامان قاما او قعدا .

حسن و حسين در همه احوال امام و پيشوايند؛ چه قيام کنند و چه بنشينند.

بحار الانوار 43/291 و 44/2