eyninin szü1 Material

TALAQ AYƏSİNİN HÖKMÜNÜN QÜVVƏDƏN DÜŞMƏSİ (nəsx edilməsi) BARƏDƏ EYNİNDƏN NƏQL OLUNAN TƏƏCÜBLÜ SÖZ

Talaq ayəsinin qüvvədən düşməsi – nəsx olunması barədə Eyninin sözü nə dərəcədə etibarlıdır?

Bədruddin Eyni “Talaq” ayəsinin nəsxi ilə əlaqədar ehtimal edir ki, nəsxə səbəb olan qəti rəvayət onların əlinə çatmışdır ki, bizim əlimizə çatmamışdır.”

Maraqlıdır ki, bu nəsx xəbəri keçmişdəkilərdən heç birinin qulağına çatmamışdır. O da özündən əvvəl heç kəsin iddia etmədiyi bir şeyi iddia edərək Allahın kitabını oyuncağa çevirdi və onun kitabı, peyğəmbərin sünnəsi üçün heç bir qədir-hörmət qoymadı!

رسول الله (ص)

صوموا تصحوا

روزه بگيريد تا سالم مانيد

ميزان الحکمة 6 / 392