ABCÇDEƏFGĞHXIİJKQ
LMNOÖPRSŞTUÜVYZ
harada axtarmalı:

رسول الله (ص)

صوم شهر الصبر و ثلاثة ايام من کل شهر يذهبن وحر الصدر

روزه ماه رمضان و سه روز از هر ماه وسوسه هاي سينه را از بين مي برد

ميزان الحکمة 6 / 400