əhli beyt 65 Material

PEYĞƏMBƏRİN (s) QUCAĞINDA

Nə üçün imam Əli (ə) öz uşaqlıq illərini həzrət Məhəmmədin (s) evində keçirib?

İslam tarixçiləri yazırlar ki, Məkkə əhalisinə böyük bir qıtlıq üz verəndə Peyğəmbərin (s) əmisi Əbu Talibin ailəsi böyük olduğu üçün o, məişət ehtiyaclarını ödəyə bilmirdi. Buna görə də Abbas Cəfəri, həzrət Məhəmməd (s) isə Əlini (ə) öz evinə apardı. Allah o həzrəti peyğəmbərliyə seçəndə həzrət Əli (ə) onun evində idi. Həzrət Əli (ə) onu təsdiqlədi və onun tərəfdarı oldu.

ƏHLİ-SÜNNƏ VƏ “AMAN” HƏDİSİ

Əhli-sünnə alimləri “Aman hədisi” adı ilə məşhur hədisi hansı ifadələrlə nəql etmişlər?

İbn Həcər və Süyuti bu hədisi belə nəql etmişlər:“Ulduzlar yer əhlinin qərq olmaqdan əmin-amanlıq vasitəsidirlər, mənim Əhli-beytim isə ümmətimin ixtilafdan amanda qalması üçün bir vasitəsidir. Ərəblərdən hər hansı bir dəstəsi onlarla müxalifət etsə, onların özlərinin arasında ixtilaf düşər və İblisin dəstəsinə keçərlər.”

“HUD” SÜRƏSİNİN 17-Cİ AYƏSİNDƏ DEYİLƏN ŞAHİD KİMDİR?

“Hud” surəsinin 17-ci ayəsində məqsəd kimdir?

Əksər təfsirçilərin fikrincə, “şahid” kəlməsi həzrət Əlinin (ə) adı ilə bağlıdır. Eyni zamanda, ayə bütün həqiqi möminlərə, Əbuzərlərə, Salmanlara və Əmmar Yasirlərə də şamildir. Ayənin bu iki mənaya aid edilməsi heç bir ziddiyyət təşkil etmir. Yəni, burada məqsəd bir qrupdur və onların öndəri isə məhz o seçilən şəxsdir.

ƏHLİ-SÜNNƏ ALİMLƏRİ VƏ "ƏLİYYUN MƏƏL-HƏQQ" (“ƏLİ HAQQ İLƏDİR”) HƏDİSİ

Əhli-sünnə alimləri "Əliyyun məəl-həqq" hədisini hansı ifadələrlə nəql etmişlər?

Əliyyun məəl-həqq" (“Əli haqq ilədir”) hədisini əhli-sünnə alimlərindən bir çoxu öz kitablarında nəql etmişlər, o cümlədən Xətib Bəğdadi, Heysəmi, İbn Quteybə, Zəməxşəri, Təbərani, Hakim Nişapuri, Fəxr Razi, Hafiz Gənci və Xətib Xarəzmi.

“AMAN” HƏDİSİNDƏKİ ƏHLİ-BEYT

“Aman” hədisində Əhli-beyt dedikdə kimlər nəzərdə tutulur?

Digər rəvayətlərə müraciət etməklə bu hədisdə Əhli-beytin kimlərdən ibarət olduğunu dərk etmək olar. Misal üçün, müşahidə edirik ki, “Səqəleyn” hədisində Əhli-beyt Peyğəmbərin (s) nəsli kimi təfsir olunur. “Təthir” ayəsi barəsində nəql olunan “Kəsa” hədisində də Əhli-beyt kəlməsi kəsa səhabələrindən olan beş nəfərə: Peyğəmbər (s), Əli, Fatimə, Həsən və Hüseynə tətbiq edilir.

 

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

عَنِ الصّادقُ عليه السّلام :

يا زُرارَةُ! اِنَّ السَّماءَ بَکَتْ عَلَى الْحُسَيْنِ اَرْبَعينَ صَباحاً.

اى زراره ! آسمان چهل روز، در سوگ حسين بن على عليه السّلام گريه کرد.

جامع احاديث الشيعه ، ج 12، ص 552