kinci xlif12 Material

İKİNCİ XƏLİFƏ ÖMƏRİN İMAM ƏLİNİN (ə) DOLĞUN ELM VƏ HİKMƏTİNƏ DAİR DEDİYİ SÖZLƏR

Ömər ibn Xəttab Əlinin (ə) elmi mövqeyini hansı ifadələrlə bəyan etmişdir?

Rəvayətə görə Qazı Şüreyh xəlifədən mürəkkəb bir sual soruşdu. Xəlifə və digər səhabələr bu sualın cavabını tapa bilmədikdə İmam Əlinin (ə) yanına getdilər. Həzrət uşaqların analarının südünü tərəzidə çəkməklə kimin oğlan və kimin qız anası olduğunu müəyyən etdi.

İKİNCİ XƏLİFƏ VƏ ŞƏRAB İÇMƏK

Ömər ibn Xəttab şərab içməyi necə təsvir edirdi?

Rəvayətlərə görə “Maidə” surəsindəki ayə nazil olaraq aşkar şəkildə onu qadağan etdi və şərab içənə ilahi əzab vədi verdi. Ayələrinin bir hissəsi "vida" həccində nazil olan “Maidə” surəsi Peyğəmbərə (s) nazil olan son surədir. O, “Maidə” surəsinin Həccətul-vidada nazil olan ayələrindən müddətlər öncə şəraba adət etdiyindən nəbiz içməyə davam edir

İKİNCİ XƏLİFƏNİN CABİYYƏ ETİRAFLARI

Ömər ibn Xəttabın Cabiyyədə xalqa söylədiyi sözlər hansı həqiqətləri üzə çıxarır?

Səhih sənədlərlə Ömərdən nəql olunan rəvayətə əsasən Ömər etiraf edir ki, dediyi üç elmdə yalnız özünün qeyd etdiyi üç nəfər xəlifənin müraciət etdiyi şəxslərdir və xəlifənin özü də əmlakın qorunub-saxlanması və bölüşdürülməsindən əlavə vəzifə daşımır.

İKİNCİ XƏLİFƏNİN QEYR-ƏRƏBLƏRİN İRSİ İLƏ BAĞLI ƏQİDƏSİ

Ömər ibn Xəttabın qeyri-ərəblərin irsi ilə əlaqədar rəyi nə idi?

Səid ibn Müsəyyibin belə dediyini eşitmişdir: “Ömər ibn Xəttab qeyri-ərəbləri irsdən məhrum edirdi. İslam dininin zəruri məsələlərindən biri də budur ki, irs qanunu bütün müsəlmanlar arasında qüvvədədir: istər ərəb olsun, istərsə də əcəm, hər yerdə dünyaya gəlirsə-gəlsin və hər yerdə yaşayırsa-yaşasın.

İKİNCİ XƏLİFƏ VƏ ZƏRDÜŞTİLƏRİN HÖKMLƏRİ

Ömər ibn Xəttab məcusilərin (zərdüştilərin) hökmlərindən nə dərəcədə agah idi?

Rəvayətə görə ikinci xəlifə məcusilərin əhli-kitabdan olub-olmaması ilə bağlı heç nə bilmirdi və başqa bir səhabədən bunu öyrəndi. Halbuki peyğəmbərin (s) hədisinə görə daha bilikli bir şəxs müsəlmanlara başçı seçilməlidir.

İKİNCİ XƏLİFƏNİN MƏSCİDUL-ƏQSANIN FƏZİLƏTİ İLƏ BAĞLI MƏLUMATI

Ömər ibn Xəttabın Məscidul-Əqsanın fəziləti bağlı məlumatı nə dərəcədə idi?

Məhəmməd peyğəmbərdən (s) belə nəql olunur: “Səfər yükünü yalnız üç məscidə doğru bağlayın: Məscidul-Həram, mənim məscidim və Məscidul-Əqsa.” Digər hədislər də Məscid əl-Əqsanın fəzilətlərinə toxunur. Lakin ikinci xəlifə rəvayətə görə səhabələrdən bəzisini bu işdən çəkindirirdi.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت

رسول الله(صلى الله عليه وآله)

ظُلمُ الأجِيرِ أجرَهُ مِن الکبائِر

کم دادن مزد مزدبَر (کارگر) از گناهان بزرگ است

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 38