qza v qdr3 Material

BİZİM CƏHD VƏ FƏALİYYƏTLƏRİMİZLƏ İLAHİ TƏQDİRİN ƏLAQƏSİ

İlahi təqdirlə bizim fəaliyyətlərimiz arasındakı bağlılıq nədən ibarətdir?

Bizim səylərimiz, həmçinin qüdrət dairəmizdən xaric olan məsələlər yeganə hökmran olan Allahın ixtiyarındadır və Allahın hikmət, iradə və elminə əsaslanan səbəb-nəticə qanununun tələbinə əsasən təqdir edilənlər həyata keçəcək. Hər kəs əldə etdiyi ləyaqətə uyğun şəkildə təqdirə layiq görülür.

 

QƏDR GECƏSİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ

: Qədr gecəsi hansı gecədir?

Bu barədə çoxlu nəzəriyyələr irəli sürülmüş və təfsirlər yazılmışdır. Qədr gecəsinin 1, 17, 19, 21, 23, 27 və 29-cu gecə olduğunu söyləmişlər. Amma məşhur rəvayətlərə istinadən Qədr gecəsinin Ramazan ayının son ongünlüyündə, 21-ci və ya 23-cü gecəsində olduğu qeyd olunur. Rəvayətlərdə də Allah Rəsulunun (s) son ongünlükdə bütün gecəni oyaq qalaraq əhya saxlaması və ibadət etməsi bildirilmişdir.

 

QƏZA VƏ QƏDƏRİN İNSAN İXTİYARI İLƏ ZİDİYYƏT TƏŞKİL ETMƏMƏSİ

Qəza və qədər dedikdə məqsəd nədir?

İlahi təqdirlə tanış olduğumuz zaman, başa düşəcəyik ki, varlıq aləmində yaşayış mühiti və failin (iş görənin) iradəsindən kənar "qəza və qədər" adlı bir amil yoxdur. Misal üçün Tənbəllik və işsizliyi seçən, bir-biri ilə ixtilaf və ziddiyyətə düçar olan və Allahın verdiyi qüvvə və enerjini yanlış yollarda sərf edərək hədər edən, öz zaman və mühitinin vəziyyətindən xəbərsiz olan və şəxsi mənafeyini güdməklə öz həmcins və həmnövlərindən bixəbər olan millət barədə ilahi təqdir gec-tez onların bir-birindən ayrılaraq (parçalanaraq) məhv olmasından ibarətdir.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمام عليٌّ(عليه السلام)

الإيثارُ أشرَفُ الکَرَمِ

ايثار، برترين بخشندگى است

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 22