bn abbas2 Material

ÖMƏRİN QADINA EYNİ VAXTDA ÜÇ TALAQ VERİLMƏKLƏ BAĞLI FİTVASI

Ömər ibn Xəttabın qadına üç talaq verilməklə bağlı fikri nə idi? Bu nəzəriyyə Quran və peyğəmbər (s) sünnəsi ilə müvafiq idimi?

Nəql olunanlara görə qadına bir vaxtda üç dəfə talaq vermək Peyğəmbərin (s) sağlığında, Əbubəkrin dövründə, eləcə də Ömərin hakimiyyətinin əvvəlki iki ilində bir talaq hesab olunurdu. Amma Ömər həmin qanunu imzalayıb qüvvəyə mindirdi. Bu məsələ Quran ayələri ilə uyğunluq təşkil etmir.

الإمامُ علىٌّ(عليه السلام)

جاهِدْ نَفسَکَ، واعمَلْ للآخِرةِ جُهْدَکَ

با نفس خود بستيز و توان و کوشش خود را براى آخرت به کار گير

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 58