quran13 Material

MADDİ NEMƏTLƏR

Quranda Cənnətin maddi nemətləri necə təsvir olunur?

“Saffat” surəsinin 41-49-cu ayələrində bu nemətlərə işarə olunur: Onlar üçün növbənöv meyvələr vardır və onlara hörmət və ehtiram olunar. Onların yeri bol nemətli və yam-yaşıl bağlardır. (Cənnət əhli) üz-üzə qoyulmuş taxtlar üzərində qarşı-qarşıyadırlar. Onların dövrəsində saf şərabla dolu qədəhlər hərəkətdədir. Ağappaq və parlaq, içənlər üçün başdan-başa ləzzət olan bir şərab… O pak şərabda nə ağlı başdan çıxarma, nə də məstlik vardır. Onların yanında ərindən savayı heç kəsə meyil salmayan və onlardan başqasına baxmayan, xumar baxışlı iri və gözəl gözlü qadınlar vardır.
 

“TUR” SURƏSİNDƏ CƏNNƏT NEMƏTLƏRİ

Allah-taala “Tur” surəsində cənnət nemətlərini necə təsvir edir?

Bu ayələrdə həqiqətdə Cənnət əhlinin on dörd növ neməti sadalanmışdır:
1. Cənnət bağları (Cənnat). 2. Müxtəlif nemətlər (nəim). 3. Sevinc və şadlıq. 4. Cəhənnəm əzabından təhlükəsizlik. 5. Yemək. 6. Cənnətin içkilərindən zövqlə içmək. 7. Bir-birinin kənarında sıralanmış taxtlara söykənmək. 8. Hurilərdən olan həyat yoldaşları. 9. İmanlı övladların onlara qovuşması. 10. Müxtəlif çeşidli ləzzətli meyvələr. 11. İstədikləri qədər müxtəlif ətlər. 12. Pakizə şərabla dolu piyalələr. 13. Mirvari surətli xidmətçilər. 14. Nəhayət, bir yerə toplaşıb məclis təşkil etmək, keçmişləri xatırlamaq və hazırkı vəziyyətdən zövq almaq.
Bu nemətlərin bir qismi maddi, böyük bir qismi isə mənəvi nemətlərdir, lakin Cənnətin maddi və mənəvi nemətləri bunlardan ibarət deyil. Sadalananlar onun yalnız bir guşəsidir.

FİRDOVS

Firdovs Cənnət əhlinin ən yüksək mənzili.

Məhəmməd peyğəmbərdən (sallallahu əleyhi və alih) nəql olunan hədisdə Həzrət buyurur: "Hər zaman Allahdan Cənnət istəsəniz, xüsusi olaraq Firdovsu istəyin. Firdovs Cənnətin ən came və kamil məkanıdır." Ayə və hədislərdən məlum olur ki, Firdovs sakinləri iman və saleh əməldən əlavə seçilmiş xüsusiyyətlərə malik olmalıdırlar.

 

CƏNNƏTUL-MƏVA

“Cənnətul-məva” nə deməkdir?

Bu barədə müxtəlif təfsirlər var. Bəziləri bu qənaətdədir ki, bu cənnət, həmin əbədi Cənnət, yəni “Cənnətul-xuld”dur. Əbədi Cənnət bütün iman əhli və təqvalı şəxsləri gözləyir. Onun yeri göylərdədir. Bəzi alimlər isə onu bəzən Cənnətin “Sidrətul-müntəha”nın kənarında müxlis insanların sakin olduğu xüsusi məqamı kimi təfsir etmişlər.
Bəzən də onun şəhidlərin, möminlərin müvəqqəti olaraq qaldıqları Bərzəx cənnəti olduğunu güman etmişlər.

 

“VAQİƏ” SURƏSİNDƏ CƏNNƏT NEMƏTLƏRİ (28-35-Cİ AYƏLƏRİ)

“Vaqiə” surəsinin 28-35-ci ayələrində cənnət nemətləri necə təsvir olunur?

Qeyd olunmuş nemətlər aşağıdakılardan ibarətdir: Tikansız Sidr ağacının kölgəsi, Təlh ağacının kölgəsi, uzanan geniş kölgəlik, (füsunkar mənzərəli) şəlalə kimi tökülən suyun kənarı,  müxtəlif meyvələr ki, nə tükənəndir, nə də istifadəsi qadağan və qiymətli zövcələri var

“ĞAŞİƏ ” SURƏSİNDƏ CƏNNƏT NEMƏTLƏRİ

Allah-taala “Ğaşiyə” surəsində Cənnət nemətlərini necə bəyan edir?

Allah-taala sözügedən ayələrdə ən azı yeddi nemətin adını çəkir: O gün (bəzi) üzlər (sevinc içində) şad və təravətli olar. Ali və uca məqamlı Cənnətdə olarlar. Orada əsla boş və bihudə bir söz eşitməzsən və eşitməzlər. Orada bulaqlar daim axır. O Cənnət bağlarında uca taxtlar var. Bulaqların kənarında gözəl piyalələr qoyulmuşdur. (Orada taxtlar üzərində) bir-birinin yanına düzülmüş yastıqlar var. Orada dəbdəbəli və çox gözəl xalçalar döşənmişdir.

AXİRƏTİ İNKAR EDƏNLƏRİN ƏQİDƏSİ (1)

Quran müşriklərin (bütpərəstlərin) axirətlə əlaqədar əqidələrini necə bəyan edir?

Qurani-kərimin “Duxan” surəsinin 34-36-cı ayələrində oxuyuruq:
"Onlar (müşriklər) deyirlər: “Bizim ölümümüz yalnız ilk ölümdür (dünyadakı ölümdür) və biz heç vaxt dirildilməyəcəyik!""

 “Ənam” surəsinin 29-cu ayəsinə də deyilir:
"Onlar dedilər: “Bizim bu dünyadakı həyatımızdan savayı başqa bir həyat yoxdur və biz (öləndən sonra) əsla dirildilən deyilik!"”.

 

BƏHANƏ

Axirəti inkar edənlərin bəhanəsi nədir?

Onlar bu üç bəhanədən istifadə edirlər:

1. Torpağa çevrildikdən sonra yenidən həyata qayıtmaq inandırıcı deyil. Çünki torpaq həyat mənbəyi ola bilməz.
2. Bu əqidə köhnədir və heç bir yeniliyi yoxdur
3. Axirəti rədd edənlərə əzab nazil olmur. Axirəti inkar edənlər bu dünyada əzaba düçar olmalıdırlarsa, nə üçün bu əzab onların yaxasını tutmur?

QURANIN CAVABI

Quranda axirəti inkar edənlərə necə cavab verilir?

Qurani-kərim müxtəlif ayələrdə bu yanlış fikrə cavab verir və “Sizi əvvəldə yaratdığı kimi (Qiyamət günü) qayıdacaqsınız” (2) ayəsi bu zəmində ən qısa və ən maraqlı bəyandan istifadə edərək buyurur:
Özünüzün ilk öncə necə yarandığınıza baxın. Görün ki, sizin əsasən sudan və müəyyən qədər müxtəlif filizlərdən və onlara bənzər maddələrdən təşkil olunmuş bədəniniz əvvəllər harada idi?
Sizin bədəninizdə işlənmiş suların hər damlası çox güman ki, Yer üzündəki okeanların birində üzməkdə idi. Sonra buxarlandı və buludlara çevrildi və yağış damcıları şəklində yerə töküldü.

İNKAR EDƏNLRİN DƏLİLLƏRİ

Quranda axirəti rədd edənlərə necə cavab verilir?

“Yasin” surəsinin 77-83-cü ayələrində nazil olaraq ona və onunla eyni fikirdə olanlara məntiqli və qətiyyətli bir cavab verilir: "Məgər insan onu nütfədən yaratdığımızı bilmir ki, birdən-birə (o qədər güclü, şüurlu və məntiqli oldu və pərvərdigarına qarşı mübahisəyə qarxıb) açıq-aşkar bir düşmən oldu?! Və öz yaradılışını unutduğu halda bizə bir məsəl də çəkib dedi: “Bu çürüyüb torpağa dönmüş sümükləri kim dirildə bilər? Onları ilk dəfə yoxdan yaradan dirildəcəkdir.” O, hər məxluqdan agahdır və onların bütün xüsusiyyətlərini biləndir."

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت

الامام الباقر (ع)

الصيام و الحج تسکين القلوب

روزه و حج آرامش بخش دلهاست

ميزان الحکمة 6/ 390